island-of-Brac.info

Island-of-Brac.info

Brač - linkovi:IslandBrac.com - Island of Brac - Dalmatia - Croatia

Otok Brač island Brac Insel Brac

Bol on island Brac - Croatia - holiday guide

Supetar Island Brac Croatia

Bol Croatia, holiday : Apartments,Rooms,Houses


Supetar je grad u Hrvatskoj, najveće naselje na otoku Braču te gospodarsko, kulturno i turističko središte otoka.Mjesto se pod imenom Supetar prvi put spominje 1423. godine, a ime je dobilo po Sv.Petru . Sadašnja župna crkva Marijina Navještenja (18.st.) izgrađena je na temeljima ranokršćanske bazilike sv. Petra o čemu svjedoči i mozaik otkriven 1975. godine. Neposredno do crkve su ranokršćanski mozaici iz VI. st. te Leroj (zvonik sa satom) i Crkveni muzej, na čijem se ulazu nalazi skulptura Sv. Viktora, djelo kipara Petra Jakšića, koji je autor i skulpture Majke Terezije na samom ulazu u crkveno dvorište. Oltarna pala Bogorodica sa svecima djelo je slikara amatera Feliksa Tironija (1722.-1808.), a orgulje je još 1737. god. izradio Petar Nakić

Bol je mjesto na otoku Braču. Nalazi se s južne strane otoka Brača, i jedino je veće mjesto na toj strani otoka. Ima katamaransku vezu sa Splitom i Jelsom na Hvaru.Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Bol imala je 1.661 stanovnika. Bol je poznat po jedinstvenoj plaži "Zlatni Rat" i brojnim hotelima.

Sutivan je sa svojih 720 stanovnika zasigurno jedna od najmanjih hrvatskih općina, smještena na otoku Braču - nasuprot Splita, protežući se duž sjeverozapadne obale otoka od Miraca do Bobovišća. Ime Sutivan službeno je ime nastalo od imena starokršćanske bazilike sanctus Johannes, iako ga mještani i ostali otočani nazivaju isključivo Stivan, a u tom obliku se javlja i u raznim povijesnim ispravama. Od 250 stanovnika pocetkom XVIII stoljeća pa preko 1875 stanovnika 1890. godine Stivan danas broji oko 700 stalnih stanovnika. Do opadanja je došlo, kao i u cijeloj Dalmaciji, nakon vinske klauzule, te bolesti vinove loze - peronospore i žiloždere, koje su opustošili Bračko gospodarstvo.Radi blizine kopna (do splitske luke 13 km) od davnih je
vremena snažna veza Stivana sa Splitom, od Dioklecijanova vremena pa do danas, a primjer je raskošni ljetnikovac hrvatskog književnika Jerolima Kavanjina, sa baroknim perivojem, u kojem je napisao najopsežniji spjev u hrvatskoj književnosti “BOGATSTVO I UBOŠTVO”.

Na otoku Korčuli možete pronaći smještaj u apartmanima, hotelima, obiteljskim pansionima, kampovima…Otok Brač (na hrvatskom)     Island Brac    Brac-links